Skoči na vsebino
Pozdravljen/a na novem LN Forumu! ×

DIANA:)'s Blog (PUBLIC)

  • zapisov
    34
  • komentarjev
    478
  • ogledov
    8.469

¤ kundalini ¤


Guest

9 ogledov

xwitchx

 

http://www.mmjp.or.jp/aka/alex/artimage/holyfirekundalini.gif

 

 

Kundalini

 

"Kundalini'' is an ancient Sanskrit word derived from the roots kund, which means to burn, and kunda, which means coiling like a serpent. A coiled female serpent. The dominant spiritual energy in all human beings, that is awakened by the Guru, through shaktipat initiation. After awakening, this energy is the dynamic force behind meditation. It is an elemental, creative force of the astral body which, like a serpent, rests coiled at the base of the spine. The male and female forces are represented in the balanced Ida and Pingala subtle channels. Everyone uses Kundalini power to think with and to maintain consciousness, but it very seldom rises up the central spinal channel of Sushumna beyond the first center. Various disciplines areused to arouse the "sleeping serpent" to ascend tothe higher centers.

In the classical literature of Kashmir Shaivism kundalini is described in three different manifestions. The first of these is as the universal energy or para-kundalini. The second of these is as the energizing function of the body-mind complex or prana-kundalini. The third of these is as consciousness or shakti-kundalini which simultaneously subsumes and intermediates between these two. Ultimately these three forms are the same but understanding these three different forms will help to understand the differerent manifestations of kundalini.

 

 

http://www.spiritnexus.org/diagrams/ascension/kundalini.htm

9 komentarjev


Recommended Comments

Joga vidi aktivnosti, ki se odvija neprestano iz dneva v dan v območju časa, prostora in predmeta, subtilno sodelovanje z našimi čustvi in s predmeti sveta kot dogajanje skozi posrednika, ki ga poznamo kot mahat, večji um. Vendar pa vloga mahata ni le sodelovanje z manifestnim svetom, temveč tudi zagotoviti priložnost, da vsak od nas odkrije shakti, energijo, ki je transcendentalna, ki je kozmična in univerzalna. In prav tukaj igra joga pomembno vlogo.

 

Če um nebi imel možnosti sodelovati s kozmosom in svojo višjo naravo, ljudje ne bi ustvarili praks, kakršne so joga, meditacija in mantra (psihični zvok). Zgolj zato, ker so misleci verjeli in spoznali, da obstaja možnost spoznavanja višje narave posameznika, so razmišljali o tehnikah, s katerimi je vsaki osebi dana priložnost, da znotraj odkrije izvor shakti.

 

Kundalini shakti

 

Ta energija ali sila ali moč, ki je kozmična in transcendentalna, je opredeljena z imenom "shakti." Vendar pa, ko ta ista moč, ta ista sila začne zavzemati obliko in identiteto ter ima voje lastne lastnosti, jo poznamo kot prakriti. In ko kot človeška bitja začnemo sodelovati s področjem prakriti in njenimi produkti, je to sodelovanje poznano kot maya, prehod, vzajemno delovanje. To ni stalno vzajemno delovanje.

 

Jogiji so tudi videli, da lahko kozmično energijo izkusimo z umom. Dali so ji ime kundalini. Celo ime "kundalini" je simbolično. Ima dva pomena. Prvič, da je ta energija, ki je v najglobljih tajnih skrivališčih naše osebnosti, preveč subtilna, da bi jo lahko zaznavali skozi normalni okvir uma ali skozi čute. Ta energija, zajeta v najglobljih skritih kotičkih naše lastne narave, v kundi, je shakti, ki jo poznamo kot kundalini. To je ena opredelitev. Druga opredelitev je kundala, polje, v katerem ni niti začetka niti konca, neprestano gibanje.

 

Jogiji so poudarjali, da na to aktivnost v področju manifestne narave vplivajo tri gune: sattwa, rajas in tamas. Zato so rekli, da je ta energija v treh ovojih. Dali so ji tudi obliko, obliko kače, kajti kača je v vseh tradicijah vedno predstavljala modrost in moč. Od te točke naprej morate razumeti, da zavest in energija nista dve različni stvari. Pač pa lahko rečete, da sta komplementarni druga drugi, ali lahko celo rečete, da je energija, ustvarjalna sila, podaljšek racionalne sile, zavesti.

 

V tantri so koncept opisali skozi podobo ardhanareshwara, pol moške in pol ženske podobe, pol Shive (Šive) in pol Shakti (Šakti), ki se spajata in združujeta. To jasno nakazuje, da lahko vsak vidik, pa naj je zavest ali energija, odigra različne vloge v tem kozmičnem načrtu, vendar sta eno telo in eno bistvo. V tem smislu moramo razumeti kundalini yogo v zvezi z našim umom, večjim umom.

 

Ko govorimo o energiji, se shakti manifestira kot maya, to je razvoj navzven, gibanje energije iz njene prvotne oblike navzven. Ker je šla iz ene oblike v naslednjo, se je utrdila kot center izkušnje v človeški zavesti. Ti centri so v jogijskem izrazoslovju čakre. Čakre ne ležijo v hrbteničnem prehodu. Čakre so centri zavesti, razsežnosti izkušnje in spoznanja v zavesti, v večjem umu. Vendar pa so jih predstavljali tudi v telesu, ker telo ni le materialno ali fizično. Telo je sestavljeno iz petih različnih izkušenj, ki jih poznamo kot koshe (kosha = plast).

Link to comment

http://members.fortunecity.com/chalpa/imagenes/multimedia/kundalini.gif

 

Joga vidi aktivnosti, ki se odvija neprestano iz dneva v dan v območju časa, prostora in predmeta, subtilno sodelovanje z našimi čustvi in s predmeti sveta kot dogajanje skozi posrednika, ki ga poznamo kot mahat, večji um. Vendar pa vloga mahata ni le sodelovanje z manifestnim svetom, temveč tudi zagotoviti priložnost, da vsak od nas odkrije shakti, energijo, ki je transcendentalna, ki je kozmična in univerzalna. In prav tukaj igra joga pomembno vlogo.

 

Če um nebi imel možnosti sodelovati s kozmosom in svojo višjo naravo, ljudje ne bi ustvarili praks, kakršne so joga, meditacija in mantra (psihični zvok). Zgolj zato, ker so misleci verjeli in spoznali, da obstaja možnost spoznavanja višje narave posameznika, so razmišljali o tehnikah, s katerimi je vsaki osebi dana priložnost, da znotraj odkrije izvor shakti.

 

Kundalini shakti

 

Ta energija ali sila ali moč, ki je kozmična in transcendentalna, je opredeljena z imenom "shakti." Vendar pa, ko ta ista moč, ta ista sila začne zavzemati obliko in identiteto ter ima voje lastne lastnosti, jo poznamo kot prakriti. In ko kot človeška bitja začnemo sodelovati s področjem prakriti in njenimi produkti, je to sodelovanje poznano kot maya, prehod, vzajemno delovanje. To ni stalno vzajemno delovanje.

 

Jogiji so tudi videli, da lahko kozmično energijo izkusimo z umom. Dali so ji ime kundalini. Celo ime "kundalini" je simbolično. Ima dva pomena. Prvič, da je ta energija, ki je v najglobljih tajnih skrivališčih naše osebnosti, preveč subtilna, da bi jo lahko zaznavali skozi normalni okvir uma ali skozi čute. Ta energija, zajeta v najglobljih skritih kotičkih naše lastne narave, v kundi, je shakti, ki jo poznamo kot kundalini. To je ena opredelitev. Druga opredelitev je kundala, polje, v katerem ni niti začetka niti konca, neprestano gibanje.

 

Jogiji so poudarjali, da na to aktivnost v področju manifestne narave vplivajo tri gune: sattwa, rajas in tamas. Zato so rekli, da je ta energija v treh ovojih. Dali so ji tudi obliko, obliko kače, kajti kača je v vseh tradicijah vedno predstavljala modrost in moč. Od te točke naprej morate razumeti, da zavest in energija nista dve različni stvari. Pač pa lahko rečete, da sta komplementarni druga drugi, ali lahko celo rečete, da je energija, ustvarjalna sila, podaljšek racionalne sile, zavesti.

 

V tantri so koncept opisali skozi podobo ardhanareshwara, pol moške in pol ženske podobe, pol Shive (Šive) in pol Shakti (Šakti), ki se spajata in združujeta. To jasno nakazuje, da lahko vsak vidik, pa naj je zavest ali energija, odigra različne vloge v tem kozmičnem načrtu, vendar sta eno telo in eno bistvo. V tem smislu moramo razumeti kundalini yogo v zvezi z našim umom, večjim umom.

 

Ko govorimo o energiji, se shakti manifestira kot maya, to je razvoj navzven, gibanje energije iz njene prvotne oblike navzven. Ker je šla iz ene oblike v naslednjo, se je utrdila kot center izkušnje v človeški zavesti. Ti centri so v jogijskem izrazoslovju čakre. Čakre ne ležijo v hrbteničnem prehodu. Čakre so centri zavesti, razsežnosti izkušnje in spoznanja v zavesti, v večjem umu. Vendar pa so jih predstavljali tudi v telesu, ker telo ni le materialno ali fizično. Telo je sestavljeno iz petih različnih izkušenj, ki jih poznamo kot koshe (kosha = plast).

Link to comment

thx! bom naredila eno analizo iz tega linka:

 

"You have the energy of the sun in you,

but keep knotting it up

at the base of your spine." - Rumi

 

ta energija pa mora krožiti?

 

kako?

 

KUNDALINI RISING:

 

 

According to yogic terminology the force of Kundalini is supposed to be raised through meditative exercises and activated within the concept of a subtle body, a body of energy and finer substance.

 

Sharp provides a kundalini meditation called The Great Invocation along with detailed guidance on controlling and managing the energy flow and subsequent manifestation.

 

According to Hindu tradition the Kundalini raises from the root-chakra up through the spinal channel, called sushumna, and it is believed to activate each chakra it goes through. x!x

 

According to much contemporary spiritual literature, and the field of Transpersonal Psychology, it is not considered wise to engage in any of these practices without the guidance of a credible teacher or without thorough psychological preparation and education in yoga. Any form of intense contemplative or spiritual practice without the support of a cultural context, or without the support of thorough psychological preparation, is usually considered to be unfortunate, and in some cases even dangerous.

 

The Kundalini Syndrome

 

This psychosomatic arousal and excitation is believed to occur in connection with prolonged and intensive spiritual or contemplative practice (such as meditation or yoga) or as a result of intense life experiences or a close encounter with death (such as a near-death experience).

 

The Kundalini syndrome is a process that might unfold over several months, or even years.

 

Interdisciplinary dialogue within the mentioned schools of psychology (see references below) has now established some common criteria in order to describe this condition, of which the most prominent feature is a feeling of energy travelling along the spine, or progressing upwards in the body.

Motor symptoms are said to include tremors, shaking, spontaneous or involuntary body-movements and changes in respiratory function.

 

Sensory symptoms are said to include changes in body-temperature (feelings of heat or cold), a feeling of electricity in the body, headache and pressure inside of the head, tingling, vibrations and gastro-intestinal problems.

 

Cognitive and affective symptoms are said to include psychological upheaval, stress, depression, depersonalization or derealization, intense mood-swings, altered states of consciousness (trance-like experiences), hallucinations (inner visions or acoustical phenomena), but also moments of bliss and deep peace.

 

Kundalini and development

 

Within the transpersonal field Sovatsky (1998) has put forward the hypotheses of post-genital puberties. The possibiliy of viewing pranotthana (yogic terminology for intensified life-energy) and the larger Kundalini process as a maturation of body and character beyond conventional psychological growth.

 

Pathological Kundalini

 

When practiced in a religious context, Kundalini is mostly beneficial and benevolent. However, examples exist of religious figures suffering from kundalini symptoms, such as zen master Hakuin, Saint Theresa, and Nietzsche. The physiological precursors of kundalini also have the potential to diverge into some peculiar types of pathology, as when induced via violence and outside a religious context, where it may be part of a post-traumatic response. Post-traumatic stress disorder researcher Dr. Jonathan Shay (1994) describes several cases with kundalini-like symptoms in his book Achilles in Vietnam.

 

According to transpersonal theorists (Greyson, 1993; Greenwell, 1995) the phenomenon of kundalini is not necessarily pathological in itself, but it might produce serious physiological and psychodynamic symptoms if it is activated outside a proper socio-cultural context, or if it conflicts with already existing and underlying psychopathology or issues connected to overall human development.

 

xscratchx to je bil WARNING, od tukaj pa samo lepe reči:

 

 

.................................

 

The source text for the concept of kundalini is the "Hatha Yoga Pradipika" written by Swami Svatmarama (English translation, 1992) somewhere between the twelfth and fifteenth centuries.

 

Any examination of the topic should include this work. The pradipika is one of the later developments in yoga sacred texts.

 

Hatha Yoga is strictly speaking a forcing technique which has as its primary aim the forcing of the arising of kundalini.

 

The main emphasis is a difficult regime of breathing techniques meant to increase the store of "prana" in the body.

 

The well known physical postures are only meant to be an aid to maintain peak physical fitness, so as to support the real work of the breathing practices.

All of this has, according to tradition, to be accompanied by prolonged and unbroken meditation practise (for which the main text is the "Yoga Sutras of Patanjali").

Link to comment

http://www.experiencefestival.com/images/10005.jpg

 

Danes sem se privič "srečala" s pojmom kundalini... vedela sem da obstaja, ne pa, kaj to točno je. :inocent:

 

Zelo me je navidihnil" simbol kače, moja podzavest se je na to ful odzivala. In zato sem danes meditirala na en način, ki sem se ga sama domislila.

 

Najprej sem naredila nekaj asan po svoje. Desno nogo spodvijem pod zadnjico, tako da sedim na stopalu :) peta masira g-point. Nato vrtim s trupom najprej v eno potem v drugo smer... in tako naprej- you get the point!?

 

Nato sem se usedla v položaj zazena.

Iz energijskega centra v medeničnem predelu je skozi mojo hrbtenjačo potovala ognjena kača.

Dotaknila se je vsake čakre posebej ter sprejemala njihovo energijo vključno z ustreznimi barvami, vse to sem čutila in vizualizirala... kača je drsela do vrha glave in tam počila s svojo glavico. :2src:

Sprednji del telesa ni bil dovolj energiičen, zato sem si predstavljala da iz kačinega jezička izhaja ognjena energija in se znova dotakne sprednjega dela vsake čakre na enak način.

In tako zaključila tok v medeničnem predelu.

Nato sem si prestavljala, da skozi moje telo (notranjost) teče energija skozi vse čakre jih obuja in oživlja do kronske. In modrikastobela energija skozi vse čakre v zemljo.

To je to.

:vio:

 

Priporočam xsrcx

Link to comment

Kundalini' literally means coiling, like a snake.

 

In the classical literature of hatha yoga kundalini is described as a coiled serpent at the base of the spine.

 

The image of coiling, like a spring, conveys the sense of untapped potential energy.

 

Perhaps more meaningfully kundalini can be described as a great reservoir of creative energy at the base of the spine. It's not useful to sit with our consciousness fixed in our head and think of kundalini as a foreign force running up and down our spine.

 

Unfortunately the serpent image may serve to accentuate this alien nature of the image. It's more useful to think of kundalini energy as the very foundation of our consciousness so that when kundalini moves through our bodies our consciousness necessarily changes with it.

 

The concept of kundalini can also be examined from a strictly psychological perspective. From this perspective kundalini can be thought of as a rich source of psychic or libidinous energy in our unconscious.

 

In the classical literature of Kashmir Shaivism kundalini is described in three different manifestions.

The first of these is as the universal energy or para-kundalini. The second of these is as the energizing function of the body-mind complex or prana-kundalini. The third of these is as consciousness or shakti-kundalini which simultaneously subsumes and intermediates between these two. Ultimately these three forms are the same but understanding these three different forms will help to understand the differerent manifestations of kundalini.

Link to comment

Pridruži se debati

You are posting as a guest. Če si član, se prijavi in objavi pod svojim računom.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Dodaj komentar ...

×   Prilepil/a si oblikovano vsebino..   Odstrani oblikovanje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Tvoja prejšnja vsebina je povrnjena.   Izprazni urejevalnik

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Nalagam...
×
×
  • Objavi novo...